02- Ramadan Ahmad Shadid el Nasser Merhebi رمضان أحمد شديد الناصر المرعبي

شخصية رمضان أحمد شديد الناصر المرعبي

الإسم: رمضان أحمد شديد الناصر

إسم الأب و شهرته: أحمد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبناؤه

بناته

أشقاؤه: محمد – إبراهيم – رستم

البلدة

فرع العائلة: الشيخ أحمد شديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم