06- A’boud Hussayn Mohamed Hussayn Merhebi عبود حسين محمد حسين المرعبي

شخصية عبود حسين محمد حسين المرعبي

الإسم: : عبود حسين محمد

إسم الأب و شهرته: حسين محمد حسين إبراهيم عثمان الشيخ شديد الناصر

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبنائه: سعيد – خالد – محمد

بناته

أشقائه: أحمد – محمد – خضر

البلدة: برقايل

فرع العائلة: عثمان باشا شديد

مكان السكن: برقايل

المهنة

مرعبي حول العالم