08- A’bd el Razzak Hussayn Mohamed Hussayn Merhebi عبد الرزاق حسين محمد حسين المرعبي

شخصية عبد الرزاق حسين محمد حسين المرعبي

الإسم: : عبد الرزاق حسين محمد

إسم الأب و شهرته: حسين محمد حسين محمد حسين إبراهيم عثمان الشيخ شديد الناصر

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبنائه

بناته

أشقائه: محمد – عبد العزيز – أحمد – نجود

البلدة: برقايل

فرع العائلة: عثمان باشا شديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم