08- M_Sa’id A’bd el Razzak Mohamed O’thman Merhebi محمد_سعيد عبد الرزاق محمد عثمان المرعبي

شخصية محمد_سعيد عبد الرزاق محمد عثمان المرعبي

الإسم: محمد_سعيد عبد الرزاق محمد

إسم الأب و شهرته: عبد الرزاق محمد عثمان مصطفى أسعد محمد أسعد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبناؤه: عماد – وليد

بناته

أشقاؤه: محمد_ناصر – محمود – قحطان

البلدة: عيات

فرع العائلة: الشيخ أسعد أغا الشديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم