08- Ma’rouf A’bd el Latif Hossayn O’thman Merhebi معروف عبد اللطيف حسين عثمان المرعبي

شخصية معروف عبد اللطيف حسين عثمان المرعبي

الإسم: معروف عبد اللطيف حسين

إسم الأب و شهرته: عبد اللطيف حسين عثمان مصطفى أسعد محمد أسعد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من: ليلى رضا

أبناؤه: علي

بناته

أشقاؤه: علي – أحمد – مصطفى

البلدة: عيات

فرع العائلة: الشيخ أسعد أغا الشديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم