08- Mohamed A’bd el Hamid O’thman Hossayn Merhebi محمد عبد الحميد عثمان حسين المرعبي

شخصية محمد عبد الحميد عثمان حسين المرعبي

الإسم: محمد عبد الحميد عثمان

إسم الأب و شهرته: عبد الحميد عثمان حسين عثمان مصطفى محمد أسعد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبنائه

بناته

أشقائه: فاروق – يحي – أحمد – خالد – محمود – عبد الباسط

البلدة

فرع العائلة: الشيخ أسعد أغا الشديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم