09- Nazim Mostafa A’li Assa’d Merhebi ناظم مصطفى علي أسعد المرعبي

شخصية ناظم مصطفى علي أسعد المرعبي

الإسم: ناظم مصطفى علي

إسم الأب و شهرته: مصطفى علي أسعد محمد يوسف أسعد محمد أسعد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبنائه

بناته

أشقائه: سهيل – شكيب

البلدة: عيات

فرع العائلة: الشيخ أسعد أغا الشديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم