06- Hussayn O’thman Mostafa Ass’ad Merhebi حسين عثمان مصطفى أسعد المرعبي

شخصية حسين عثمان مصطفى أسعد المرعبي

الإسم: حسين عثمان مصطفى

إسم الأب و شهرته: عثمان مصطفى أسعد محمد أسعد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبناؤه: عثمان – عبد اللطيف – عبد العزيز

بناته

أشقاؤه: محمود – عبد القادر – خضر – عبد العزيز

البلدة: عيات

فرع العائلة: الشيخ أسعد أغا الشديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم