06- Khaled Mohamed Khaled A’bd el Kader Merhebi خالد محمد خالد عبد القادر المرعبي

شخصية خالد محمد خالد عبد القادر المرعبي

الإسم: خالد محمد خالد

إسم الأب و شهرته: محمد خالد عبد القادر إبراهيم عبد القادر الشيخ شديد الناصر

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبنائه

بناته

أشقائه: عبد القادر – عماد – حسان – أحمد

البلدة: فريديس

فرع العائلة

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم