07- Hassan Mohamed A’bd el Kader Khaled Merhebi حسن محمد عبد القادر خالد المرعبي

شخصية حسن محمد عبد القادر خالد المرعبي

الإسم: حسن محمد عبد القادر

إسم الأب و شهرته: محمد عبد القادر خالد يوسف محمد عبد القادر الشيخ شديد الناصر

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبنائه: وليد – خالد – محمد

بناته

أشقائه: عبد الفتاح – عبد القادر – سيف الدين

البلدة: فسيقين

فرع العائلة

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم