08- A’bd el Hamid Fouàd O’thman Mohamed Merhebi عبد الحميد فؤاد عثمان محمد المرعبي

شخصية عبد الحميد فؤاد عثمان محمد المرعبي

الإسم: عبد الحميد فؤاد عثمان

إسم الأب و شهرته: فؤاد عثمان محمد يوسف أسعد محمد أسعد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبناؤه

بناته

أشقاؤه: أسعد

البلدة: عيات

فرع العائلة: الشيخ أسعد أغا الشديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم