08- O’thman Assa’d Hussayn Mohamed Merhebi عثمان أسعد حسين محمد المرعبي

شخصية عثمان أسعد حسين محمد المرعبي

الإسم: عثمان أسعد حسين

إسم الأب و شهرته: أسعد حسين محمد عباس محمد سعد الدين إسماعيل الشيخ شديد الناصر

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبنائه: عبد الحليم – رياض

بناته

أشقائه: محمد – حسن

البلدة

فرع العائلة: إسماعيل

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم