09- Amir A’bd el Hamid M_Bader A’li Merhebi أمير عبد الحميد محمد_بدر علي المرعبي

شخصية أمير عبد الحميد محمد_بدر علي المرعبي

الإسم: أمير عبد الحميد محمد_بدر

إسم الأب و شهرته: عبد الحميد محمد_بدر علي محمد يوسف أسعد محمد أسعد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبناؤه

بناته

أشقاؤه: سلطان

البلدة: عيات

فرع العائلة: الشيخ أسعد أغا الشديد

مكان السكن: عيات

المهنة

مرعبي حول العالم