09- Ibrahim Ghaleb A’li Assa’d Merhebi إبراهيم غالب علي أسعد المرعبي

شخصية إبراهيم غالب علي أسعد المرعبي

الإسم: إبراهيم غالب علي

إسم الأب و شهرته: غالب علي أسعد حسن يوسف أسعد محمد أسعد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبناؤه: رضا – أمين

بناته

أشقاؤه: فؤاد – سمير – علي – خالد

البلدة: الحوشب

فرع العائلة: الشيخ أسعد أغا الشديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم