09- Saleh A’bd el Karim A’li A’bd el Karim Merhebi صالح عبد الكريم علي عبد الكريم المرعبي

شخصية صالح عبد الكريم علي عبد الكريم المرعبي

الإسم: صالح عبد الكريم علي

إسم الأب و شهرته: عبد الكريم علي عبد الكريم علي محمد محمد إبراهيم عثمان الشيخ شديد الناصر

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبنائه

بناته

أشقائه: علي – عمر

البلدة: برقايل

فرع العائلة: عثمان باشا شديد

مكان السكن: قطر

المهنة

مرعبي حول العالم