09- Shamel M-Adib A’li Assa’d Merhebi شامل محمد-أديب علي أسعد المرعبي

شخصية شامل محمد-أديب علي أسعد المرعبي

الإسم: شامل محمد-أديب علي

إسم الأب و شهرته: محمد-أديب علي أسعد محمد يوسف أسعد محمد أسعد شديد الناصر المرعبي

إسم الأم و شهرتها

متأهل من

أبناؤه

بناته: روعة – عليا – سحر

أشقاؤه: أسعد – مرعب – غالب – سليمان – محمد – عمر – خالد

البلدة: عيات

فرع العائلة: الشيخ أسعد أغا الشديد

مكان السكن

المهنة

مرعبي حول العالم